Disclaimer

Da Capo 2000 besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website en/of nieuwsbrief. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onvolkomenheden bevat. Da Capo 2000 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Da Capo 2000 garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website, nieuwsbrief of de via elektronische weg aangeboden diensten. De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

Disclaimer Beeldmateriaal

Muziekensemble Da Capo 2000 wil graag een beeld geven van haar activiteiten. Zij gebruikt daarvoor ook foto- en videomateriaal van haar leden en sympathisanten die tijdens activiteiten worden gemaakt; dan wel door eigen leden of ter beschikking  gesteld door derden. Da Capo 2000 gaat zo zorgvuldig mogelijk met het beeldmateriaal  om. Indien u niet wenst dat beelden waarop u  herkenbaar in beeld bent  voor deze doeleinden worden gebruikt  kunt u schriftelijk of per email bezwaar maken bij de webmaster van deze website. Da Capo 2000 zal dan zorgen dat deze niet worden gebruikt. Mocht u aanvankelijk geen bezwaar hebben gemaakt, of zijn ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid toch beelden gebruikt waarop u herkenbaar in beeld bent en wilt u die verwijderd zien, dan kunt u dat alsnog bij de webmaster aangeven. Da Capo 2000 zal dan zorgen dat deze binnen 24 uur, dan wel zo spoedig mogelijk, van de website worden verwijderd. Het downloaden en/of gebruik van deze beelden is alleen toegestaan voor de huiselijke kring en aan het ensemble gelieerde activiteiten. Andere toepassingen kunnen alleen met nadrukkelijke toestemming van Da Capo 2000 dan wel zijn vertegenwoordiger, in deze de webmaster.

Home