Contributie

De leden betalen een kleine maandelijkse contributie. Men wordt verzocht deze tijdig te voldoen door overmaking op onze rekening bij de RABO-bank:

IBAN nummer NL30RABO0303837659

De penningmeester zal dankbaar zijn voor correcte naleving!

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen