Da Capo 2000 in de Media

Een muziekvereniging als de onze is natuurlijk (nog) niet in het hele land en daarbuiten bekend … en als we dan eens in het nieuws komen willen we dat weten ook! Vandaar dat u hieronder vrijwel alle artikelen aantreft die in de loop der jaren over ons zijn verschenen, inclusief  ’n enkel radio- en of tv-programma dat direct of indirect over Da Capo 2000 gaat. Veel plezier ermee.

14 februari 2024
Na 2 jaren géén Hieringbiete Konzèr vanwege de corona-epidemie konden we eindelijk weer van start met de organisatie van het 15e concert op 22 februari 2023. Door omstandigheden kunnen we de berichten die in de pers verschenen niet publiceren. Van het 16e concert op 14 februari 2024 kunt u de persberichten HIER bekijken en/of downloaden.

26 februari 2020
Ook het 14e Hieringbiete Konzèr kreeg speciale aandacht in de VIA-bijlage van Dagblad De Limburger. De beide buitenlandse artiesten trokken de belangstelling van de krant die er een leuk artikel aan wijdde. Klik daarvoor HIER

6 maart 2019
Het 13e Hieringbiete Konzèr werd zoals gebruikelijk aangekondigd in de diverse regionale dag- en weekbladen. Aandacht voor het fenomeen hieringbiete was er ook van de regionale TV-zender L1 die Da Capo 2000 overviel tijdens de laatste voorbereidingen voor ons concert op Aswoensdag. Een verslaggeefster en haar cameraman maakten een live-item dat direct in het dagelijkse nieuwsprogramma Limburg Centraal werd uitgezonden. Benieuwd? Klik dan HIER.

14 februari 2018
Vanwege het geweldige succes tijdens het Hieringbiete Konzèr van verleden jaar zijn ook in 2018 weer 2 solisten van de partij. De bariton Sébastien Parotte zelfs voor de 2e keer op rij. In het lokale magazine MARKANT werd een leuk artikel geplaatst. Interesse? Klik dan hier.

1 maart 2017
Na een jaar van afwezigheid organiseerde ons ensemble i.s.m. de Druugsjliepers op 1 maart 2017 het 11e Hieringbiete Konzèr. Natuurlijk werd ook dit keer op diverse manieren de aandacht hierop gevestigd, zowel vooraf als na afloop. Klik hier voor ’n compilatie van een 3-tal artikelen.

10 april 2016
Diverse bladen vermeldden het gezamenlijke lenteconcert van Da Capo 2000 met Mannenkoor Inter-Nos op 10 april 2016 onder de titel Rêves de Printemps. Eén van de vele artikelen kunt u hier bekijken.

2 september 2015
Ook de regionale krant 1EIJSDEN-MARGRATEN zorgde in de uitgave van 2 september voor een leuk artikel in het kader van ons 15-jarig jubileum. U kunt dit lezen door hier te klikken.

4 juli 2015
Een bijzonder jaar: 15 jaar Da Capo 2000. Het regionale huis-aan-huisblad MARKANT schreef een leuk artikel in de juli-uitgave van de editie Eijsden-Margraten. Lees hier het volledige artikel.

19 februari 2015
Het Hieringbiete Konzèr werd ook dit jaar weer op velerlei manieren gepromoot, zoals via RTV Maas-en-Mergelland, Falcon Radio en diverse lokale en regionale bladen.
Klik HIER voor de publicatie in het huis-aan-huis blad Markant of HIER voor het ‘Uitgelicht-artikel’ dat De Limburger op 12 februari plaatste.
Daags na het concert stond een foto prominent op de voorpagina van de beide Limburgse kranten. Klik daarvoor HIER.

25 januari 2015
Tijdens het radioprogramma Klassieke Avond van de regionale zender L1 werd dirigent Ger Chappin de gelegenheid gegeven zijn klassieke muziek voorkeur te laten horen en te bespreken. Natuurlijk was er ook aandacht voor Da Capo 2000. Dit programma van 1 uur kunt u hier beluisteren.

12 september 2014
Op deze dag was het precies 70 jaar geleden dat de eerste gehuchten en dorpen in Nederland bevrijd werden, beginnend met Mesch nabij Eijsden. Da Capo 2000 was erbij om de officiële aftrap van de festiviteiten muzikaal te begeleiden. Zowel door L1-TV, SBS6 en RTV Maas-en-Mergelland zijn opnames gemaakt en uitgezonden.

7 februari 2013
Tussen alle meldingen van de vele carnavals-evenementen heeft Dagblad De Limburger in de rubriek Uitgelicht de schijnwerper gezet op het 8ste Hieringbiete Konzèr van ons ensemble. Het artikel kun je hier bekijken.

18 juli 2012
In de maand juli vierde ons ensemble het 12,5-jarig jubileum. Diverse regionale bladen maakten daar melding van in één van hun rubrieken. KLIK HIER voor een kort overzicht van die artikelen.

25 juli 2011
Harmonie Sainte Cécile Eijsden organiseerde op zondag 24 juli 2011 een wijn- en bierproeverij in de tuinen van Kasteel Eijsden. De muzikale invulling werd o.a. verzorgd door Muziek Ensemble da Capo 2000. In het weekblad De Etalage werd hiervoor aandacht gevraagd. Het artikel uit dit weekblad kunt u HIER lezen.

4 mei 2011
Vanwege het concert dat op 15 mei 2011 tijdens de H. Mis in de St. Jozefkerk plaatsvond heeft weekblad De Etalage een kort artikel hieraan gewijd.
Een kopie van dat artikel treft u HIER aan.

12 december 2010
Het weekblad De Etalage, dat in de gemeente Eijsden-Margraten alsmede in de aangrenzende Belgische gemeente Voeren gratis huis-aan-huis wordt verspreid, informeerde haar lezers over het concert dat gegeven werd op 18 december 2010 in het horeca- en cultuurpaviljoen op het Vrijthof Maastricht in het kader van het evenement Magisch Maastricht. KLIK HIER voor een kopie van dat artikel.

20 juli 2010
Het gratis zomerconcert bij Buitengoed Slavante op 25 juli 2010 werd o.a. aangekondigd in het weekblad De Etalage.
U kunt dit artikel HIER lezen.

13 januari 2010
Het weekblad De Etalage, dat in de gemeenten Eijsden en Margraten alsmede in de aangrenzende Belgische gemeente Voeren gratis huis-aan-huis wordt verspreid, besteedde in de 2e editie van 2010 aandacht aan het Hieringbiete Konzèr van Da Capo. KLIK HIER voor een kopie van dat artikel.

20 februari 2009
In de editie Maastricht en Mergelland van Het Zondagsnieuws van 20 februari 2009 werd een artikel gepubliceerd over ‘Het Carnavalstoetje van Eijsden’. U kunt dit artikel HIER ophalen.

1 april 2008
De Koninklijke Harmonie Sainte Cécile informeert haar leden over de nieuwe website van onze vereniging.
Klik hier voor dat gedeelte uit het informatiebulletin nummer 3.

31 januari 2008
Dagblad De Limburger maakt melding over het Hieringbiete Konzèr in Eijsden. Klik hier voor de krantenpagina met het artikel van 31 januari 2008.

21 februari 2007
De voorbereidingen voor het 2e Eijsdens Hieringbiete Konzèr werden gevolgd door Frans Theunisz i.o.v. TV Limburg. Door een noodlottig ongeval werden alle festiviteiten echter afgelast en kon de reportage niet getoond worden. U kunt deze echter alsnog HIER bekijken.

1 maart 2006
… was de datum voor het Eerste Hieringbiete Konzèr van Da Capo 2000, dat ruim de aandacht kreeg in het Zondagsnieuws van 26 februari 2006.
Het artikel met foto kun je hier downloaden.

9 april 2005
Het eerste lustrum van Da Capo 2000 werd gevierd met een gezamenlijk Lustrum-concert in het Cultureel Centrum. Behalve de a-capella-zanggroep Bluesette verleende ook het Fluitmozaïek Ensemble en soliste Nanda Wolfs hun medewerking. In weekblad DE ETALAGE werd de uitnodiging voor dit concert kenbaar gemaakt. Klik HIER.

27 mei 2004
Op 5 juni 2004 verzorgde Da Capo 2000 een Benefietconcert voor Homeless Child. Middels een artikel in dagblad De Limburger op 27 mei 2004 werd bekendheid hieraan gegeven. Dat artikel is HIER te lezen.

16 mei 2001
In het jaar ná de oprichting van het ensemble besteedde de regionale weekkrant De Maaspost aandacht aan Da Capo 2000. Geïnteresseerd? Klik hier om het artikel te lezen.