Organisatie

Da Capo 2000 is een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, die voortvarend wordt geleid door een bestuurlijke werkgroep. Deze bestaat uit de volgende leden:

– Lei Dumont (voorzitter, tevens secretariaat)
– Etienne Reintjens (penningmeester)
– Ger Chappin (dirigent en artistiek leider)
– Elly Stevens (algemene zaken)
– Henny Splinter (algemene zaken)

De muziekcommissie wordt gevormd door:

– Ger Chappin
– Henny Splinter
– Elly Stevens

Klik hier voor onze contactgegevens.