PRIVACYVERKLARING

 

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Muziekensemble Da Capo 2000, Breusterstraat 23, Eijsden. Secretariaat: zie onze contact-pagina op deze website.
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Muziekensemble Da Capo 2000 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom Muziekensemble Da Capo 2000 deze gegevens nodig heeft

Muziekensemble Da Capo 2000 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • verzenden van onze nieuwsbrief

Hoelang Muziekensemble Da Capo 2000 gegevens bewaart

Muziekensemble Da Capo 2000 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 26 maanden bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is. Onze nieuwsbrief heeft de mogelijkheid om uw gegevens af te melden indien u deze niet meer wenst te ontvangen.

Delen met anderen

Muziekensemble Da Capo 2000 verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Muziekensemble Da Capo 2000 maakt gebruik van Google Analytics voor het verzamelen van anonieme bezoekersstatistieken, onder de volgende condities:

  • De site gebruikt Google Analytics-cookies
  • Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
  • Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd doorgestuurd naar Google
  • Er worden geen gegevens gedeeld met andere personen/afdelingen binnen Google
  • Er worden geen andere Google-diensten gebruikt in combinatie met de Google Analytics-cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar webmaster@dacapo2000.nl. Muziekensemble Da Capo 2000 zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging en SSL

Muziekensemble Da Capo 2000 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Muziekensemble Da Capo 2000 maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door Muziekensemble Da Capo 2000 verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Muziekensemble Da Capo 2000 op via info@dacapo2000.nl.